Doel

Het doel van onze dagbesteding is:

• Begeleiding en zorg op maat bieden bij mensen met verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperkingen.
• De activiteiten en begeleiding zijn gericht op de individuele deelnemer om structuur en een zinvolle dag-invulling te bieden
• Deelnemers krijgen hulp bij het voeren van de eigen regie
• De verworven vaardigheden worden zo lang mogelijk in stand gehouden in een stabiele en veilige omgeving
• Contacten met anderen, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen
• Controle op voeding/vochtinname
• Signaleren van sociale, medische en psychische problemen
• Eventuele hulp bij medicatie inname, voeding en toiletgang
• Meer welzijn verlaagt de behoefte aan zorg

Volg ons via Facebook
error: Het is niet toegestaan om onze teksten te printen of om foto`s op te slaan. Wilt u bepaalde teksten of foto`s opslaan, stuur dan een mail naar info@sofiescare.nl