Wie ben ik

Sophia de Vent heeft al jaren ervaring met het begeleiden van mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking. Zij is gediplomeerd Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg (maatschappelijke zorg). Sophia heeft 10 jaar op een ZMLK- school gewerkt als Leraar ondersteuner en is al 10 jaar zelfstandig ondernemer onder de naam Sofie`s Care. Nu voortzettend als Dagbesteding Sofie`s Care.

Ze heeft veel gewerkt vanuit het Begeleid Ontdekkend Leren model, methode Heijkoop, Geef mij de Vijf en Gentle Teaching. Begeleid Ontdekkend Leren Model is een begeleidingsmodel waarin er ruimte is voor een deelnemer om door eigen ervaringen te leren, binnen zijn of haar mogelijkheden.


Binnen haar werk heeft ze vaak gezien dat het nog wel eens fout gaat in de begeleiding doordat er te weinig ruimte wordt gegeven door begeleiders aan deelnemers of dat er juist teveel ruimte is, waardoor een deelnemer geen veiligheid ervaart en de teveel gegeven verantwoordelijkheid niet meer kan dragen.


Balans vinden tussen enerzijds ruimte geven en anderzijds de veiligheid en vertrouwen waarborgen, is voor haar iets waar ze altijd mee bezig is als begeleider. Bij elke persoon is deze balans verschillend. Door de jaren heen heeft ze een eigen visie gevormd op begeleiding en zorg binnen deze doelgroep.

Volg ons via Facebook
error: Het is niet toegestaan om onze teksten te printen of om foto`s op te slaan. Wilt u bepaalde teksten of foto`s opslaan, stuur dan een mail naar info@sofiescare.nl